Liên hệ

Xem CTY CÔNG NGHỆ NHẬT Ý ở bản đồ lớn hơn

 

Địa chỉ: 25/6 Thái thị Giữ – Bà Điểm -Hóc Môn – Tp.HCM

Email: xulynuocviet@gmail.com

Mobile: 0974 058 070

Website:http://xulynuocviet.com/

Nhận chỉ dẫn: