Xử lý nước gia đình

Xử lý nước gia đình

Nước là nhu cầu thiết yếu hằng ngày của con người. Ngày nay nguồn nước đang bị ô nhiễm nên vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho nguồn nước cũng rất cần thiết: Nguồn nước sử dụng cho gia đình ngày nay chủ yếu là nguồn nước giếng (nước ngầm) ngoài ra ở các đô thị, thành phố thì nguồn nước sinh hoạt chủ yêu là nước máy (nước sông đã qua xử lý cấp cho dân thành phố).

Bộ xử lý nước giếng cung cấp cho gia đình
Bộ xử lý nước giếng cung cấp cho gia đình

Với công nghệ ngày càng tiên tiến nên xử lý nước gia đình cũng ngày quan tâm hơn và có nhiều gia đình áp dụng lắp đặt để đảm bảo nhu cầu về nước sạch ngày một tốt hơn.

Hệ thống xử lý nước gia đình 3D
Hệ thống xử lý nước gia đình 3D

Để chọn được một máy lọc nước gia đình tốt và xử lý nước hiệu quả thì cần chú ý các điểm sau:

  • Tùy vào nguồn nước mà ta chọn một hệ thống với công nghệ cụ thể để đảm bảo xử lý nước đạt yêu cầu
  • Nước nhiễm lợ thì chọn bộ lọc bằng composite hoặc bằng PVC trách chọn bộ lọc bằng inox