Xử lý nước giếng

Nguồn nước ngầm ngày bị ô nhiễm nên khi khoan giếng thì cần phải xử lý nước giếng trước khi sử dụng

Nguồn nước giếng ngày nay bị ô nhiễm do nhiều nhuyên nhân: ô nhiễm do nguồn nước mặt sẽ ngấm xuống nguồn nước ngầm do đó khi khai thác nguồn nước giếng sẽ bị ô nhiễm, nguồn nước giếng bị nhiễm phèn, kim loại nặng… Do đó để sử dụng nguồn nước này cần phải xử lý nước giếng trước.

Lắp đặt hệ thống xử lý nước giếng gia đình
Lắp đặt hệ thống xử lý nước giếng gia đình

Một và hình ảnh của công nghệ xử lý nước giếng mà công ty chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra

Bể xử lý nước giếng nhiễm phèn
Bể xử lý nước giếng nhiễm phèn

Bể xử lý nước giếng lắng lọc

Bể xử lý nước giêng 3 D
Bể xử lý nước giêng 3 D

Nước sau xử lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Hệ thống xử lý nước giếng đầy đủ nhất
Hệ thống xử lý nước giếng đầy đủ nhất