nl5

Hình giới thiệu mặt cắt ngang của bể lọc áp lực nằm ngang
1-thành bể; 2-ống châm lỗ phía trên phân phối nước vào bể và thu nước rửa lọc; 3-ống phân phối gió; 4-sàn rút nước có khe; 5-ống châm lỗ phía dưới rút nước trong và phân phối nước rửa lọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *