Xử lý nước thải sản xuất

Nước ta là một nước đang phát triển nên nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nước ta vì vậy trong những năm gần đây nước ta phát triển mạnh hơn, phát triển ra nhiều khu công nghiệp do đó mà nguồn nước dành cho sản xuất càng ngày càng lớn, nên kéo theo lượng nước thải sản xuất phát sinh càng lớn, nếu như lượng nước thải này thải ra môi trường thì sẽ gây ô nhiễm trầm trọng đến môi trường, nên các nhà máy công ty sản xuất có nước thải sản xuất cần phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải xử lý nước phải đạt QCVN trước khi thải ra môi trường.

Qua đó công ty chúng tôi đã và đang nghiêng cứu các công nghệ xử lý nước thải áp cho các ngành có lượng nước thải thải ra môi trường.

Dưới đây là xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Xem chi tiết »Tại đây…