Những sản phẩm do Xử lý nước Việt cung cấp đều được đổi trả

Các sản phẩm được đổi trả như sau:

Các sản phẩm do lỗi nhà sản xuất, sản phẩm không hoạt động, sản phẩm bị hư hỏng do quá trình vận chuyển trước khi đến tay người tiêu dùng

Những sản phẩm được đổi trả sẽ đổi lại những sản phẩm mới 100% tương đương với sản phẩm được đổi trả.

Những sản phẩm không được đổi trả:

Do khách hàng làm vỡ trong quá trình sử dụng, sử dụng sản phẩm sai mục đích gây đến hư hỏng, sử dụng sản phẩm sai kỹ thuật như chập cháy do cắm điện sai…

Sản phẩm không có lỗi nhưng người mua vẫn đổi ý