Cung cấp nhiều sản phẩm trong ngành xử lý nước và môi trường

  • Lõi lọc
Cung cấp nhiều lõi lọc 10 inch trong ngành xử lý nước
Cung cấp nhiều lõi lọc 10 inch trong ngành xử lý nước
loi-loc-20
Lõi lọc 20 inch nhiều chủng loại trong thiết bị xử lý nước
  • Màng RO

Cung cấp nhiều loại màng RO trong xử lý nước tinh khiết như màng RO 4040, Màng RO 4080

Lắp đặt màng RO cho hệ thống xử lý nước tinh khiết của công ty sản xuất khăn lạnh
Lắp đặt màng RO cho hệ thống xử lý nước tinh khiết của công ty sản xuất khăn lạnh